Sosok  

Founder Kelas Menulis UIN Bandung Jadi Profesor. Ini Daftar 100 Guru Besar Rumpun Ilmu Agama

KABARINDAH.COM-Kementerian Agama RI menyerahkan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Penetapan Guru Besar Rumpun Ilmu Agama. Penyerahan KMA Guru Besar ini dilaksanakan di Lantai 2 Kantor Kementerian Agama RI.

Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Muhammad Ali Ramdhani menyerahkan secara langsung KMA tersebut. Sebelumnya, Prof Dhani mengucapkan selamat kepada para dosen yang berhasil memperoleh gelar akademik tertinggi sebagai profesor.

“Penetapan sebagai professor merupakan babak baru dalam perjalanan akademik yang harus diikuti dengan tanggungjawab intelektual dan sosial di masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (23/06/2023).

Ramdhani berpesan seorang professor harus bisa responsif terhadap perubahan. Menurutnya, perolehan gelar guru besar menyadarkan untuk menjaga setiap kata-kata yang dilontarkan, karena apapun yang dikatakan adalah ilmu dan yang dilakukan adalah teladan untuk mahasiswa.

Prof. Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag bidang Ilmu Hukum Islam ini menyampaikan bermula dari arah kebijakan pimpinan hingga level pusat. Lalu, support dari segala penjuru. Kemudian terhimpunlah tekad rintisan. Ditempuh tahap demi tahap. Semua pihak memberikan bantuan yang sangat berarti.

Founder Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menuturkan “Menyadari semua itu, hamba yang lemah ini mohon izin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling terdalam kepada semua pihak yang dengan tulus telah mendorong hamba untuk bangkit. Terasa indah kebersamaan, terasa indah saling berbagi, hidup ini terasa penuh dengan makna. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan karunia dan keberkahan yang lebih melimpah. Sukses untuk semua dalam upaya semua kita menggapai tujuan bersama,” ucapnya, Sabtu (24/6/2023).

 

Berikut daftar 100 penerima (KMA) tentang Penetapan Guru Besar Rumpun Ilmu Agama, sebagai berikut:
1. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A – UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed – UIN Antasari Banjarmasin
3. Dr. Abdul Chalik, M.Ag – UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A. – UIN Sumatera Utara
5. Dr. H. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I – UIN Alauddin Makassar
6. Dr. Drs. I Putu Gede Parmajaya, M.Pd – STAHN Mpu Kuturan Singaraja
7. Dr. Muhammad Wildan, M.A. – UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
8. Dr. Hj. Yeni Huriani, M.Hum. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
9. Dr. H. Wardani, M. Ag – UIN Antasari Banjarmasin
10. Dr. H. Achmad, M.Ag – IAIN Syekh Nurjati Cirebon
11. Dr. Muhibbuthabry, M.Ag – UIN Ar-Raniry Banda Aceh
12. Dr. Nihayatul Maskuroh, M.SI – UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
13. Dr. Muktafi , M.Ag – UIN Sunan Ampel Surabaya
14. Dr. Maemonah, M.Ag – UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
15. Dr Suyadi, S.Pd.I., M.Pd.I – FAI Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
16. Dr Hendra Harmi, S.Ag.,M.Pd. – IAIN Curup
17. Dr. Hj. Sardjuningsih, M.Ag – IAIN Kediri
18. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I – IAIN Kudus
19. Dr. Hj. Anita Rahmawaty, M.Ag., CRA – IAIN Kudus
20. Dr. H. Maimun, S.Ag., M.H.I – Institut Agama Islam Negeri Madura
21. Dr. Agus Waluyo, M.Ag. – UIN Salatiga
22. Dr H. Mohammad Kosim, M.Ag. – Institut Agama Islam Negeri Madura
23. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag – UIN Antasari Banjarmasin
24. Dr. Ridwan, M.CL – UIN Ar-Raniry Banda Aceh
25. Dr. H. Marwazi,, M.Ag – UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
26. Dr. H. Zainuddin, M.A – UIN Mahmud Yunus Batusangkar
27. Dr. Syukri Iska, M.Ag – UIN Mahmud Yunus Batusangkar
28. Dr. Sudirman, M.A. – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
29. Dr. H. Munjin, M.Pd.I. – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
30. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
31. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag – UIN Raden Intan Lampung
32. Dr. Idrus Ruslan, S.Ag., M.Ag.-  UIN Raden Intan Lampung
33. Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. – UIN Raden Intan Lampung
34. Dr. Anton Bawono, M.Si. – UIN Salatiga
35. Dr Imron Rosidi, MA – UIN Sultan Syarif Kasim Riau
36. Dr. Masduki, M.Ag – UIN Sultan Syarif Kasim Riau
37. Dr. H. Amiruddin Siahaan, M.Pd. – UIN Sumatera Utara Medan
38. Dr Andri Soemitra,M.A. – UIN Sumatera Utara Medan
39. Dr. Abd. Kholid , M.Ag – UIN Sunan Ampel Surabaya
40. Dr. Hj. Siah Khosyi’ah, M.Ag. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
41. Dr. Agus Ahmad Safei,M.Ag – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
42. Dr. H. Mahrus As’ad, M.Ag. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
43. Dr. Sururin, M.Ag. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
44. Dr. Kamarusdiana, M.H. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
45. Dr. Imam Subchi, M.A. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
46. Syamsul Rijal, M.A., Ph.D. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
47. Ir. Muh. Nadratuzzaman, M.S., M.Sc., Ph.D. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
48. Dr. Desmadi Saharuddin,M.A. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
49. Dr. H. Sholihan,M.Ag. – UIN Walisongo Semarang
50. Dr. Faisal Mubarak, Lc, MA – UIN Antasari Banjarmasin
51. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
52. Dr. Yulia Nasrul Latifi, S.Ag.,M.Hum – UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta
53. Dr. Nurun Najwah, M.Ag – UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta
54. Dr. H. Yusuf Zaenal Abidin, MM. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
55. Dr. Fuad Thohari, M.Ag. – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
56. Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I.,M.A. – UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta
57. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. – UIN Walisongo Semarang
58. Dr. Soraya Devy., M.Ag – UIN Ar-Raniry Banda Aceh
59. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
60. Dr. Siswanto, M.Pd.I – Institut Agama Islam Negeri Madura
61. Dr. Ali Murtadho, M.Pd. – UIN Walisongo Semarang
62. Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag – UIN Raden Fatah Palembang
63. Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
64. Dr H. Buhari Luneto, M.Pd – IAIN Sultan Amai Gorontalo
65. Dr. Muh. Idris, M. Ag – IAIN Manado
66. Dr. Abdul Rohman, M.Ag. – UIN Walisongo Semarang
67. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. – UIN Alauddin Makassar
68. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. – UIN Surakarta
69. Dr. H. Nurrohman,M.A. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
70. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
71. Dr. A. Suradi, M.Ag – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
72. Dr. H. Supriyanto, Lc., M.Si. – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
73. Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag. – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
74. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
75. Dr. Husnul Qodim, M.A. – UIN Sunan Gunung Djati Bandung
76. Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag – UIN Tulungagung
77. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag. – IAIN Bukittinggi
78. Dr. H. Sumanta, M.Ag – IAIN Syekh Nurjati Cirebon
79. Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
80. Dr. Muhammad Maksum,M.A – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
81. Dr. H. Ansori, M.Ag – UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
82. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
83. Dr. Tulus Musthofa, Lc., M.A – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
84. Dr. H. Khairuddin, M.Ag – UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
85. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I – UIN Raden Fatah Palembang
86. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag – IAIN Metro Lampung
87. Dr. Achyar Zein, M.Ag – UIN Sumatera Utara
88. Dr. Muchlis Solihin, M.Ag -IAIN Madura
89. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag – UIN Raden Intan Lampung
90. Ir. Benyamin Fleming Intan, M.A., M.A.R., Ph.D- Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional
91. Dr. Abdul Halim, M.Ag – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
92. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag – IAIN Syekh Nurjati Cirebon
93. Dr.Islah, M.Ag – UIN Raden Mas Said Surakarta
94. Dr. H. Kosim, M.Ag – IAIN Syekh Nurjati Cirebon
95. Dr. Mubasirun, M. Ag. – IAIN Salatiga
96. Dr. JM. Muslimin, M.A – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
97. Dr. Isnawati Rais, M.A – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
98. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M – UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
99. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. – UIN Walisongo Semarang
100. Dr. Zainal, M.M., DBA – UIN Raden Fattah Palembang